temp

Over Water2Wine

Water2Wine is een groep professionele, enthousiaste muzikanten en artiesten die als doel heeft om op bruiloften mensen te raken met muziek en dans. Zowel muziek als dans zijn een manier waarop mensen met hun hele lijf uitdrukking geven aan hun emoties.

Een bruiloft is bij uitstek de plek om feest te vieren, vanwege de liefde tussen twee mensen. Het is een plek om als familie en vrienden stil te staan bij het verbond tussen twee mensen. Het is een plek voor grappige anekdotes en sterke verhalen.

Het is ook een moment waarop herinneringen naar boven komen aan andere dierbaren, aan verloren geliefden. Een gelegenheid voor het vieren van verlies.

Water2Wine is bruisend, spetterend en swingend en nodigt uit om (mee) te zingen en te dansen. Daarnaast is er ruimte voor ingetogen momenten, voor een liedje dat je tot nadenken stemt, voor reflectie.

ps

De naam water2wine verwijst naar de bijzondere gebeurtenis in de bijbel waarbij Jezus op een bruiloft een grote hoeveelheid water in wijn verandert. Een wonderbaarlijke gebeurtenis en wat ons betreft een uitdrukkelijke uitnodiging om feest te vieren, om de liefde tussen twee mensen te vieren. Bruiloft is feest vieren, wijn is feestvieren en als het om feestvieren gaat, doen wij geen water bij de wijn!